Quick Search:       Advanced Search
 

Volume 28,Issue 10,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Agroecosystem and its Regulation

Effects of agricultural landscape pattern on qualitative food web structure of corn pest-predatory natural enemies
  BIAN Zhenxing, ZHANG Yufei, YANG Yibo, YU Miao
  2020,28(10):1475-1487
  Abstract(236)  View PDF(169)   [HTML]
Effects of agricultural landscape habitat types on spider community structure and the influencing factors in Taihang Mountain
  CHEN Xi, ZHANG Xuzhu, JIN Chi, LI An, GAO Mengmeng, LU Tong, ZHANG Xiaohua, LI Liangtao
  2020,28(10):1488-1498
  Abstract(187)  View PDF(120)   [HTML]
Preliminary study on landscape design of ecological farms based on biodiversity and ecosystem service
  GONG Cheng, LIU Yunhui, MAN Jiyong, QIAO Yuhui, LI Ji
  2020,28(10):1499-1508
  Abstract(170)  View PDF(114)   [HTML]
Progress of research regarding the trade-offs of ecosystem services
  DENG Chuxiong, ZHU Damei, NIE Xiaodong, LIU Changchang, LI Zhongwu, LIU Junyu, ZHANG Guangye, XIAO Linhui, ZHANG Yuting
  2020,28(10):1509-1522
  Abstract(189)  View PDF(130)   [HTML]
Climatic suitable area analysis and response to climate change of Actinidia arguta in China
  ZHAO Jinpeng, WANG Yanli, LU Xingli, SHEN Zhanhong, WANG Mingtian, LI Qing, WANG Rulin
  2020,28(10):1523-1532
  Abstract(147)  View PDF(118)   [HTML]
Thermal resource change dynamics for single-season rice in China under RCP scenarios
  ZHANG Lei, LI Sen, GUO Anhong, WANG Chunzhi
  2020,28(10):1533-1542
  Abstract(134)  View PDF(116)   [HTML]
Research progress on soil nitrogen internal cycling response to ecological cover change
  YANG Lilin, YAO Qifu, LIANG Li, LU Xiaoming
  2020,28(10):1543-1550
  Abstract(216)  View PDF(137)   [HTML]

Crop Cultivation and Physiological Ecology

Advances in research regarding the yield gap and resource use efficiency of winter wheat cultivation and the related regulatory approaches
  WU Fen, XU Ping, GUO Haiqian, ZHANG Zhengbin
  2020,28(10):1551-1567
  Abstract(233)  View PDF(152)   [HTML]
Effect of sowing date and density on matter accumulation and translocation and on yield of chickpeas
  HAO Xiyu, LIANG Jie, XIAO Huanyu, WANG Yingjie, GUO Wenyun, LIU Tingting, MA Xinfei
  2020,28(10):1568-1580
  Abstract(173)  View PDF(123)   [HTML]
Effects of straw returning and nitrogen application on yield and quality of hybrid indica rice under different rotation patterns
  LIN Dan, LI Yu, SUN Yongjian, SHEN Jie, LYU Tengfei, SUN Zhibai, LYU Xu, LIU Fangyan, GUO Changchun, SUN Yuanyuan, YANG Zhiyuan, MA Jun
  2020,28(10):1581-1590
  Abstract(246)  View PDF(145)   [HTML]
Effects of controlled-release and stable urea application on soil nitrogen transport and yields of winter wheat and summer maize
  XIAO Qiang, LI Hongyan, YI Wenping, ZOU Guoyuan, WEI Dan, SUN Shiyou, LI Lixia
  2020,28(10):1591-1599
  Abstract(172)  View PDF(133)   [HTML]
Effects of biochar and arbuscular mycorrhizal fungi on the growth of continuous cropping pepper and soil nutrient status
  WANG Yan, ZHOU Peng, BAI Liwei, WU Kangyun, XING Dan, GUO Tao, ZHANG Chengming
  2020,28(10):1600-1608
  Abstract(213)  View PDF(129)   [HTML]
Effect of brackish water irrigation on the resistibility of winter wheat leaf to dry-hot wind
  ZHAO Fenghua, ZHU Kangying, LONG Buju, TIAN Zhenrong, LAI Jianbin, SUN Zhigang
  2020,28(10):1609-1617
  Abstract(160)  View PDF(99)   [HTML]

Agricultural Resources and Environment

The bacterial community structure and function of Suaeda salsa rhizosphere soil
  SUN Jianping, LIU Yahui, ZUO Yongmei, HAN Minli, ZHANG Hongwei, LYU Jingjing
  2020,28(10):1618-1629
  Abstract(209)  View PDF(139)   [HTML]
Prediction model and threshold of soil cadmium contamination in cucumber greenhouses
  XU Rui, CAO Shi, LIU Meng, ZHANG Hui, LIU Yuehan, LYU Shi, DUAN Yajun, ZHANG Yukun, YANG Zhixin
  2020,28(10):1630-1636
  Abstract(154)  View PDF(102)   [HTML]
Land use change with topographic gradients in the Yuci District rapid urbanization area
  CHEN Xuexiong, ZHANG Xiaojun, HAN Weihong
  2020,28(10):1637-1648
  Abstract(158)  View PDF(113)   [HTML]