Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Effects of different rice-crayfish models on community structure and diversity of sulfate-reducing bacteria
   LI Yanliang, QIU Xiuwen, JIANG Yumei, NI Caiying, XIAO Luochang, LIANG Yihao, LIU Xin
   2024, 32(4): 559-570. DOI: 10.12357/cjea.20230538
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of synthetic microbial communities on rhizosphere and root-endophytic microbiota of soybean
   ZHOU Jiaxin, LIU Yue, XU Weihui, WANG Zhigang, CHEN Wenjing, HU Yunlong
   2024, 32(4): 571-581. DOI: 10.12357/cjea.20230496
   Abstract FullText HTML PDF
   Assessment of nitrogen footprint and economic profit under different ratooning rice cultivation modes in central China
   LI Yanshi, LI Chengfang
   2024, 32(4): 582-591. DOI: 10.12357/cjea.20240005
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of land use change on the temporal and spatial pattern of carbon storage in Guanzhong Plain urban agglomeration
   WEN Rui, GAO Yanyan, WU Zhihao, QIAN Hui
   2024, 32(4): 592-604. DOI: 10.12357/cjea.20230508
   Abstract FullText HTML PDF
   Current status and prospects of seed pelleting research in China
   XIE Jin, HAN Lipu
   2024, 32(4): 605-615. DOI: 10.12357/cjea.20230486
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of spatiotemporal heterogeneity of wheat potential yield and the driving factors in Hubei Province
   YANG Rui, WANG Xiaoyan, LIU Ke
   2024, 32(4): 616-626. DOI: 10.12357/cjea.20230484
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of nitrogen application on yield, quality and light temperature physiological characteristics of summer peanut
   YANG Qirui, LI Lantao, ZHANG Xiao, MIAO Yuhong, SHENG Kai, ZHANG Duo, WANG Yilun
   2024, 32(4): 627-639. DOI: 10.12357/cjea.20230568
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of potassium application on yield, potassium accumulation dynamics, and light-temperature physiological characteristics of summer maize
   ZHANG Xiao, LI Lantao, GENG Sainan, YANG Qirui, MIAO Yuhong, WANG Yilun
   2024, 32(4): 640-649. DOI: 10.12357/cjea.20230435
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of combined application of Fe, Zn and Se on fruit quality, flavour, and mineral element content in tomato fruit
   ZHANG Yujing, HELIAN Yige, LIANG Wenjie, LI Guodong, ZHANG Chengfeng, ZHANG Yi, SHI Yu
   2024, 32(4): 650-662. DOI: 10.12357/cjea.20230470
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of straw return practices on soil physico-chemical properties and maize yield
   WANG Zhitong, LING Jun, LIU Zixi, ZHAO Deqiang, LI Zexue, ZHOU Shunli, YUAN Xingmao, LI Xiaohe, WEN Yuan
   2024, 32(4): 663-674. DOI: 10.12357/cjea.20230517
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of ginger-citrus intercropping on ginger growth, photosynthesis traits and yield
   PENG Xiangyan, MA Huihui, HE Yuting, LIU Ran, LIANG Hongyan, ZHU Yongxing, ZHU Xuedong, LIU Yiqing
   2024, 32(4): 675-686. DOI: 10.12357/cjea.20230604
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of shading on growth and photosynthetic physiology traits of Helianthus annuus L. under salt stress
   REN Yufei, FENG Xiaohui, LI Jing, GUO Kai, LI Weiliu, WU Yujie, LIU Xiaojing
   2024, 32(4): 687-700. DOI: 10.12357/cjea.20230644
   Abstract FullText HTML PDF
   Establishment of ecological farms in the development of ecological agriculture: historical perspective, current progress, and future outlook
   XU Xiangbo, XU Rong, ZHANG Linxiu, HU Xiaofang, LI Xiaoyang, XUE Yinghao, XU Zhiyu
   2024, 32(4): 701-712. DOI: 10.12357/cjea.20230677
   Abstract FullText HTML PDF
   Eco-compensation policy for comprehensive utilization of straw and households’ behavior of straw returning
   GAO Yahan, JIANG Zhen, JIN Leshan
   2024, 32(4): 713-725. DOI: 10.12357/cjea.20230454
   Abstract FullText HTML PDF
   Performance differences of green production behavior among different types of traditional Chinese medicinal herb cultivators: an empirical analysis based on survey data in Chifeng City
   LIU Wei, NONG Fengpian, WEI Jingnan, ZHANG Zhenyu, ZHANG Lizhong, FU Yanhua
   2024, 32(4): 726-736. DOI: 10.12357/cjea.20230681
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>